8 november 2022: Engage-EU

Engage-EU is het samenwerkingsverband van zeven universiteiten en hogescholen, gericht op samenwerking, uitwisseling en doorontwikkeling van het onderwijs. Van 2 tot 4 november was Tilburg University de gastheer voor een toekomstgerichte discussie. In een bijdrage ben ik ingegaan op de mogelijkheden die de EU fondsen bieden. Zo kan er tot 2027 ook gebruik gemaakt worden van de HorizonEurope gelden en de fondsen voor regionale ontwikkeling. Ik heb aandacht gevraagd voor de afspraken die met de lidstaten zijn overeengekomen voor Smart Specialization; de faculteiten op de universiteiten kunnen hiermee hun rol in de regio vergroten. Kijk voor meer informatie op www.engage.eu.