Radiocolumn nr. 99: Versterk de grenzen

Het rommelt aan de buitengrenzen van Europa. Niet alleen door de toestroom van migranten. Ook internationaal georganiseerde criminelen verleggen regelmatig hun routes naar de gaten in het netwerk om hun handelswaar binnen te kunnen smokkelen. Onlangs heeft het Europees Parlement 1,3 miljard euro vrijgemaakt, zodat de lidstaten extra apparatuur voor de ondersteuning van douane-controles kunnen aanschaffen. Ook Nederland moet echter de hand in eigen boezem steken, waar het gaat om de controles op de illegale invoer van harddrugs. Ook het droogleggen van de binnenlandse markt voor coke kan hier een belangrijke bijdrage leveren.

Elk EU land regelt zijn eigen grenscontroles, wel binnen Europese afspraken. De noodzaak tot samenwerking is de laatste jaren echter gegroeid. Daarom heeft voor het eerst ook de EU grote sommen geld vrijgemaakt. Strengere controle in het ene land leiden tot het verleggen van ongewenste goederenstromen naar havens, waar de controles minder goed zijn geregeld. In de illegale handel in namaakgoederen, sigaretten, drugs, vuurwapens, kunstwerken en cultuurgoederen gaat veel geld om. Door gezamenlijk goedkoper nieuwe apparatuur in te kopen kunnen de gaten voor deze handel verder worden gedicht.

Nederland is in Europa nummer één in de productie en handel van drugs. De geliefde slogan ‘Nederland Distributieland’ krijgt hiermee wel een heel negatieve betekenis. Vooral de controle van de 11 miljoen containers die in Rotterdam jaarlijks passeren, schiet tekort. Dit heeft zijn directe doorwerking in het achterland. Dat de criminaliteit in Brabant hierdoor grootse vormen aanneemt, blijkt uit de verdubbeling in de afgelopen jaren van de in beslag genomen hoeveelheden coke. De grensoverschrijdende samenwerking bij de opsporings- en invorderingspraktijk verbetert. Het in beslagnemen van goederen en gelden in combinatie met vervolging op basis van de Nederlandse ‘Plukze-wet’ wordt nu ook Europees toegepast. Maar zolang er in Nederland per jaar 200 ton coke wordt geconsumeerd, zal de handel in dit goedje blijven floreren. Waarom beginnen we niet met het droogleggen van deze markt?

Kortom: alle hens aan dek aan onze buitengrens. Extra geld uit de EU begroting is een noodzakelijke stap in de goede richting. Europese samenwerking en afstemming zal ons verder brengen.

Wilt u hierover met mij in gesprek. Stuur dan een berichtje naar contact@vannistelrooijregional.nl.

Het audiofragment beluisteren kan hier. Nieuwsgierig naar andere columns en publicaties van mij? Klik dan hier.