Radiocolumn nr. 100: Mijn lange mars met de dorpen

Net als de 100 radiocolumns die ik voor de luisteraars in Brabant heb uitgesproken, heeft mijn werk als Europarlementariër ook veel weg van een lange mars. Zo eindigt een traject, wat in 2017 in de Kempen begon met een spreekbeurt, met een stemming in het Europees Parlement over mijn voorstel om 2,4 miljard euro vrij te maken voor de dorpen. Een traject waarin Brabant en Brussel hun eigen rol hebben gespeeld. Zo was het manifest van Venhorst, waarin verzocht werd om een nieuwe aanpak in een ‘Pact voor Plattelandsgemeenten’, heel belangrijk. Mede door de inzet van de Brabantse en Landelijke Vereniging van Kleine Kernen en de steun van mijn collega Franc Bogovic is het mij gelukt een voorstel op de agenda van het Europees Parlement te krijgen.

In 2016 kregen de Kempendorpen in New York de titel van ‘Slimste Plattelandsregio’. Zij vielen op door de toepassing van het vernuft in de regio Eindhoven, internetdiensten, precisielandbouw en hun organisatie van zorg en mobiliteit. Deze succesvolle combinatie van stedelijke en plattelandsontwikkeling kwam niet in aanmerking voor de bestaande fondsen in Brussel voor regio’s en steden. Na een spreekbeurt in Eersel begin 2017 heb ik beloofd dit knelpunt mee te nemen.

Nog datzelfde jaar heb ik er aandacht voor gevraagd bij de Europees Commissaris voor Regionale Ontwikkeling, Corina Cretu. Eerst door haar uit te nodigen voor een werkbezoek en vervolgens door haar, met vertegenwoordigers van het Europees ‘Plattelands Parlement’, een concrete aanpak aan te bieden. Deze aanpak was het resultaat van de inbreng van meer dan 300 deelnemers aan een meerdaagse ontmoeting in Venhorst. In een ‘Pact voor Plattelandsgemeenten’ vroegen zijn om erkenning en afspraken met Brussel over deelname aan Europese fondsen.

De Brabantse en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen hielden mij regelmatig bij de les, toen ik samen met Franc Bogovic, voormalig minister van Landbouw uit Slovenië, het wetgevingstraject in het Europees Parlement doorliep. Een traject dat in maart eindigt met de stemming over het wetsvoorstel om voor de jaren 2021 tot 2017 een budget van 2,4 miljard euro vrij te maken, dat Europa breed kan worden ingezet. Zo zie je maar, hoe de ideeën van mensen in dorpsraden ook in Brussel terecht kunnen komen.

Het audiofragment beluisteren kan hier. Nieuwsgierig naar andere columns en publicaties van mij? Klik dan hier.