Go Global - Act Local
Go Global Act Local
The Parliament Magazine
April 2019: The Parliament Magazine
Prisma ‘PS LetMEbe’
Let the Stars Shine-expositie uitgave
Radiocolumns: het jaar rond
Biobased: the next steps
Let the Stars Shine – Engaging Citizens in the EU
The Road to the Valley – Start-up en Scale-up in de EU
Towards ideal growing conditions for the BioEconomy
Schijnwerpers op de stad (Cities in the spotlight)
Drempels weg – Europese interne markt: volop kansen voor Nederland
Samen uit de crisis: West-Brabant en Zeeland in de Biobased Economy
Voor groen, groei en banen – Lambert van Nistelrooij
Slimme Specialisatie: Biobased Economy – De biobased delta als innovatief supercluster
Smart specialisation: Connecting European top performers (English)
Slimme specialisatie: Europese toppers verbinden (Nederlands)
On the move
Investeren in de regio
Ontwikkelingssamenwerking: Nieuwe aanpak voor Europa en Nederland
Vergrijzing en krimp: Kansen voor jong en oud in de ‘zilveren economie’
Regio’s aan zet – Naar een nieuwe Europees regionaal beleid voor Nederland
Klimaatverandering: Een zaak voor iedereen
Wegwijs in een nieuw regionaal beleid in Nederland en de Europese Unie 2008-2013
Creatieve industrie: Recept voor groei
Energie is ‘hot’
Handleiding EU regionaal beleid in Nederland
Making innovation visible