Wie is Lambert van Nistelrooij?

Wat doet Lambert van Nistelrooij?

Over Lambert van Nistelrooij

Ik ben op 5 maart 1953 geboren in Nuland, gehuwd met Lia Stravens en vader van twee dochters en twee zonen. Ik studeerde cum laude af als sociaal geograaf aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een periode voor de klas en banen bij onder meer de Provincie Gelderland en land- en tuinbouworganisatie NCB, koos ik voor een politieke carrière. Als 24-jarige begonnen in de gemeenteraad, stapte ik in 1982 over naar de Brabantse Statenfractie van het CDA. Sinds 1991 was ik lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. In mijn taak als portefeuillehouder internationalisering heb ik de provincie in Brussel en Straatsburg op de kaart gezet.

In 2004 werd ik voor het eerst verkozen in het Europees Parlement als lid van de EVP/CDA-fractie. In 2009 werd ik herverkozen met grofweg het dubbele aantal stemmen: 41.846. Tevens werd ik in Juni 2014 herkozen als Europarlementslid, ditmaal met 33.753 voorkeursstemmen. Ik was hoofdonderhandelaar voor de EU-structuur en investeringsfondsen voor de periode 2014-2020.

Wat deed Lambert in het Europees Parlement? (tot juli 2019)

• Lid van de Commissie Regionale Ontwikkeling, fractiecoördinator, eerste woordvoerder EVPCommissie Interne Markt en Consumentenbescherming 
• Lid Delegatie voor de betrekkingen met Brazilië, en in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
• Voorzitter van de AGE-Intergroup (Actief ouder worden en intergenerationale solidariteit en familiebeleid) en co-voorzitter van de Urban Intergroup (Stedelijke Aangelegenheden)
• Ere-Voorzitter Knowledge4Innovation (K4I), Brussel
• Gouvernor (Dagelijks Bestuur) European Internet Foundation (EIF), Brussel 
• Director (Dagelijks Bestuur) European Energy Forum (EEF), Brussel  

What’s next?

Ook na juli 2019 zet Lambert zijn kennis en ervaring in voor de ondersteuning en regionale ontwikkeling in Nederland en daarbuiten: Van Nistelrooij Regional.
Hij neemt deel aan het American Competitiveness Exchange Programme (Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS). Tevens is hij actief als toezichthouder bij Vughterstede (Verzorging en Verpleging) en lid van de HRM Commissie in CDA Brabant. Ook is hij Guest professor aan de Bejing Normal University, Faculty System Science (Beijing China).