Lambert in ESPON magazine

“In ESPON werkt de Europese Unie aan een evenwichtige ontwikkeling in alle delen van Europa. Over de toekomstige uitdagingen is een Territoriale Agenda opgesteld, die naar verwachting op 1 december 2020 onder het Duitse voorzitterschap in Berlijn zal worden vastgesteld. In het ESPON magazine treft u ook mijn artikel aan.”

Hieronder het artikel van Lambert van Nistelrooij. Het volledige magazine leest u op de website van ESPON.