29 oktober 2020: EU springt wél bij

West Nederland zwaar getroffen regio

Nu de datum voor de economische Brexit snel naderbij komt, dient zich de vraag aan wie er voor de kosten opdraait. Allemaal normaal ondernemersrisico, zo stelt de Nederlandse regering. 

Onlangs publiceerde het NRC dat de Randstad de zwaarst getroffen regio in de EU is. Het Planbureau voor de Leefomgeving wijt dit vooral aan de effecten in de voedingsmiddelenindustrie, de glastuinbouw en de logistiek. De Randstad is zeer gevoelig door de grote export naar de EU. Waarom geen compensatie voor de zwaarst getroffen regio’s in de EU? De EU kent solidariteitsfondsen om bij te springen in geval van natuurrampen. Rond de Brexit blijft het stil.

Compensatie in de maak

In 2018 is de Commissie Regionale Ontwikkeling in het Europees Parlement al met het voorstel gekomen iets te doen voor de meest getroffen regio’s, waar de Brexit forse gevolgen heeft.

Voor de initiatiefnemers, de Franse Europarlementariër Marc Joulaud en ondergetekende, was het duidelijk dat de nabijgelegen Franse, Belgische en Nederlandse kustzones, de havencomplexen en het achterliggend toeleveringsgebied directe nadelen gaan ervaren.

Nu de Brexit onderhandelingen op z’n eind lopen, ziet het naar uit dat het voorstel voor regio -specifieke EU tegemoetkoming gehonoreerd wordt. Ook de regeringsleiders hebben de ratio achter ons voorstel ingezien. Er is een Brexit Adjustment Reserve in de maak. Hierin wordt vanaf 1 januari 2021 een bedrag van 5 miljard Euro voorzien. Een fors bedrag, dat recht doet aan disproportionele effecten, onder meer in Nederland.

Het valt mij op dat de Nederlandse regering nog geen melding maakt van deze mogelijkheid tot financiële compensatie door de EU. Ik roep de Tweede Kamer op een dergelijk voorstel tot compensatie voor te bereiden. Eind 2020 worden de criteria voor het fonds uit Brussel verwacht. Nu regio’s van ons land het zwaar voor de kiezen krijgen, moet ook Den Haag hiermee aan de slag. Nederlandse zuinigheid mag niet betekenen, dat het bedrijfsleven en overheden die grote nadelen van de Brexit ervaren, geen gebruik gaan maken van de EU gelden.

Bekijk hieronder de video over de compensatiemaatregelen (2019)