28 nov: State of the European Territory

Op 27 en 28 november werd mijn mening gevraagd over de concept studie “State of the European Territory”. Dit rapport van ESPON, de EU studiedienst voor ruimtelijk ontwikkeling. Zij gaan in op demografische trends, migratie en alle aspecten van sociaal-economische ontwikkeling. Als oud lid van het Europees Parlement en geograaf van opleiding ben ik daarvoor graag naar Helsinki gereisd.