25 april 2024: Kennismaken met LEADER in De Kempen-West

Vanaf medio april gaat het LEADER-programma voor zes Kempengemeenten van start. Kempen-West omvat de gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Bergeijk, Oirschot en Hilvarenbeek, in een uitgestrekte plattelandsregio met 30 dorpskernen en zo’n 90 duizend inwoners. 

LEADER is een onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en draagt ertoe bij dat inwoners, bedrijven en organisaties beter samen gaan werken aan een leefbaar, duurzaam en economisch krachtiger platteland. Groen, groei en sociale inzet gaan daarbij hand-in-hand. Voor de looptijd (van april 2024 tot en met eind 2028) is er een budget van ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar. Dit budget komt van Europa en provincie, als ook van de zes gemeenten en het waterschap. 

Doel

Doel om initiatieven van betrokken inwoners te versterken en met elkaar te verbinden. Er zijn al veel lokale initiatieven, van zorg tot natuurbeheer en van landbouw tot culturele uitingen, maar deze missen vaak de samenhang en de onderlinge afstemming. De nieuwe aanpak in Kempen-West kan een boost geven om die te versterken. Inwoners krijgen het voortouw om een actieve bijdrage te leveren aan de oplossing van vraagstukken die in hun eigen omgeving spelen. LEADER helpt hen op weg. In de praktijk zijn initiatiefnemers vaak stichtingen, verenigingen of burgercollectieven. Ook (samenwerkende) bedrijven kunnen meedoen in het programma. 

Van onderop

Er wordt vanuit gegaan dat de initiatieven van onderop (bottomup) tot stand komen. Leden van de Lokale Advies Groep (LAG) gaan met U in gesprek over thema’s die in de dorpen leven. De adviesgroep toetst uw plan op haalbaarheid, beoogde resultaten en verbinding met andere initiatieven in de Kempen-West. Indien het project positief beoordeeld wordt kan een financiële bijdrage worden toegekend en met de voorbereiding worden gestart.  

Ook kunt U zich wenden tot de kwartiermaker van het programma Marianne Muller (m.muller@more-projectbegeleiding.nl) en Lambert van Nistelrooij, voorzitter van de LAG (contact@vannistelrooijregional.nl).