14 mei 2020: Brabant maakt tempo met waterstof

Grote Brabantse bedrijven zoals VDL, FujiFilm, DAF en Heijmans bundelen de krachten en gaan samen aan de slag met waterstof. Niet alleen zo’n 50 bedrijven, maar ook de Brabantse universiteiten en hogescholen, scharen zich achter de Brabantse Waterstof Coalitie (BWC). Ze vinden het de hoogste tijd voor een inhaalslag. Met als doel: Brabant als innovatie topregio te ontwikkelen tot een toonaangevende waterstofprovincie.

Op lokaal en regionaal niveau wordt er in Brabant al volop gewerkt aan allerlei waterstofprojecten. “Mooi, maar het moet robuuster”, zegt BWC-bestuurder Paul Nijskens (ex-directeur Rewin). “Juist in Brabant moet je meer verwachten. Het ambitieniveau moet hoger. Met onze technologische kennis en krachtige maakindustrie zijn wij bij uitstek in staat de potentie van waterstof toepasbaar te maken. Hier zit de top-industrie van Nederland en die wil er ook nadrukkelijk mee aan de slag. Als  coalitie willen we de krachten bundelen, kennis delen en projecten opschalen.”

Brabant kent diverse regionale platforms die zich richten op waterstof. Zo is er in Noordoost-Brabant het Platform Ondernemend Meierijstad, waar bedrijven als Jumbo, VanderLande, Sligro, Mars en Friesland Campina bij zijn aangesloten. In Midden-Brabant richt Midpoint Brabant zich onder meer op waterstoftoepassingen voor heavy duty transport. In Zuidoost-Brabant is de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) samen met partners, zoals Brainport Development, bezig om woonwijken via groene waterstof te voorzien van warmte.

“Nu vaart maken”

“Naar verwachting is in 2030 de helft van alle verkochte auto’s elektrisch, waarvan de helft waterstof-elektrisch. Brabant wil in deze ontwikkeling een prominente rol spelen. Dan moet je nu vaart maken, anders mis je de boot”, zegt waterstofondernemer Paul Smits, eigenaar van H2Point en tevens BWC-bestuurslid.

Wat opvalt is dat met name de provincie Brabant, geen actieve rol oppakt. “Het bedrijfsleven ziet de urgentie. En dat geldt ook voor kennisinstellingen. Juist in deze fase is krachtige ruggensteun van de provincie Noord Brabant cruciaal om grote, provincie-brede projecten aan het rollen te brengen. “Het is zaak een Brabantse waterstofagenda op te zetten en die te linken aan de nationale en Europese agenda”, zegt BWC-bestuurslid Leo Dubbeldam (voormalig directeur van SER-Brabant en BrabantAdvies).

Momentum

Volgens het BWC-bestuur is de huidige periode bij uitstek geschikt om door te pakken. Lambert van Nistelrooij (voormalig Europarlementariër en gedeputeerde in Brabant): “Mede door de coronacrisis zien steeds meer mensen in dat we toe zijn aan nieuwe, meer duurzame oplossingen. De voordelen van waterstof zijn evident. Kijk naar de klimaatdoelstellingen, CO2 en ook stikstof dat juist in Brabant zo’n heet hangijzer is. Met waterstof snijdt het mes aan meerdere kanten. Een voorhoede rol bij waterstof levert naast de klimaatwinst ook veel extra banen op.”

Van Nistelrooij benadrukt dat de waterstofplannen van de Brabantse bedrijven en kennisinstellingen naadloos aansluiten op de ‘European Green Deal’ die Frans Timmermans eind vorig jaar presenteerde namens de Europese Commissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bestuursvoorzitter van de BWC, Leo Dubbeldam. Tel 06 51351741. e-mail: lpdubbeldam@gmail.com. Meer informatie over de BWC vindt u op de website: www.brabantsewaterstofcoalitie.nl