13 oktober 2021: week van de regio’s en steden

Tijdens de week van de regio’s en steden heeft een debat plaatsgevonden over de rol van de cohesiefondsen. Lambert ging in op de bijdrage van de cohesiefondsen aan nieuwe bedrijvigheid en start-ups, met name in de nieuwe lidstaten.